TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

Türkiye’nin coğrafi konumu tarihte pek çok uygarlıklar tarafından tarihi ipek yolu, baharat yolu gibi ulaşım ağı olarak kullanılmıştır. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan konumda olan Türkiye coğrafi, kültürel ve ekonomik anlamda da bir köprü görevi görmektedir. Bu avantajlı konumunun biliciyle geçmişten günümüze taşımcılık ve lojistik ağlarını hızla geliştiren Türkiye, karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında önemli gelişmeler kaydetmekte; karayolları, limanlar, demiryolları, havaalanları, lojistik merkezleri planlamakta ve inşa etmektedir.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin toplam kıyı şeridi uzunluğu 8333 km, karayolu uzunluğu 64.865 km, demiryolu uzunluğu 10.984 ve hava yolunda 13’ü uluslar arası uçuşlara açık olmak üzere toplam 45 havaalanı bulunmaktadır.

Türkiye’de lojistik sektörü de çağ atlamaktadır. Ana ticaret yollarının kesiştiği önemli bir konuma sahip olması, bölgede istikrarla artan ticari ve ekonomik rolü nedeniyle Türkiye, geleceğin ‘lojistik merkezi’ olarak görülmektedir.

Türkiye Batı ile Doğu arasında bir köprü niteliğindedir. Bu durum Türkiye’nin stratejik konumu itibariyle lojistik sektörünün önemini vurgulamaktadır. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması (1996) ve Türkiye’nin olası AB üyeliği nedeniyle taşımacılık sektöründe yaptığı çalışmalar ve teşvikler sektörde yeni yatırımlar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

16 adet büyük ölçekli yeni lojistik merkezi, 7.500 km’lik otoyol, 2019 yılında Boğaz’da bir denizaltı tüp geçit ve 3. Köprü, 10.000 km’lik hızlı tren demir yolu, hızlı trenlere yönelik yeni terminallerin inşası, Türkiye’yi; Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya bağlayacak demir yolu projelerinin desteklenmesi, yeni havaalanları, 400 milyonluk yolcu kapasitesi (165 milyon), İstanbul’a 3 yeni havaalanı, 750 uçaklık filo, ana limanların demir yollarına bağlanması, 2019 yılında dünyanın en iyi 10 limanından en az birine sahip olmak Türkiye’nin, 2023’e kadar gerçekleşmesi planlanan ulaşım ve lojistik hedeflerinden sadece bazılarıdır. Son 5 yıllık süreçte ortalama %20 lik bir büyüme kaydeden sektörün 2015 yılında 120 milyar dolarlık bir büyüme kaydedeceği yapılan tahminler arasındadır.

Çukurova Bölgesi

Adana ve Mersin’i içine alan Çukurova bölgesi arsanın kolay bulunması, teşvikin yüksek, ulaşım ve trafiğin rahat, hava – deniz liman alternatifinin olması, arsa maliyetleri ve hayatın ucuz, iklimin güzel ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkelerine yakın olması açısından sanayi yatırımı için ciddi yatırımlara teşvik edilen bir bölgedir. Buna ek olarak Ülkemize yatırım yapmak isteyen ülkeler için alternatif kolaylıklar sunulmaktadır. Çin, Kore, Japonya, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin Türkiye’ye yatırım yaptıklarında üretimlerini AB ülkelerine gümrüksüz gönderme kolaylığı sağlanmaktadır.

Ayrıca, Çukurova Bölgesi Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in doğu sahili boyunca uzanan bir konuma sahiptir. Stratejik konumu sayesinde, İç Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya açılan bir kapı görevi görmektedir. Bölgeye giriş hem Türkiye pazarı hem de Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları açısından oldukça kolaydır. Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Serbest Ticaret Alanları ve Adana Uluslararası Havaalanı uluslararası piyasa ile rekabet için güçlü bir destek sağlıyor. Türkiye ve AB ülkeleri arasında gümrük vergisinin olmaması da gümrük birliği anlaşmalarından.

Çukurova Bölgesinde ulaşım karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ile yapılmaktadır. Yumurtalık, Ceyhan, Karataş ilçeleriyle denize yolu olan uluslar arası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.

Çukurova Bölgesinde taşımacılık ve lojistik alanında deniz yolu, hava yolu, demir yolu, kara yolu, depolar ve antrepolar, katma değerli hizmetler, yurt içi dağıtım, gümrükleme, sigorta, fuar taşımacılığı, proje taşımacılığı alanlarında hizmet veren yerli ve uluslar arası şirketler mevcuttur.

Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşımları açısından yeterli donanım ve tesislere sahip olan Çukurova, Organize Sanayi Bölgeleri ve iş gücü olarak Ortadoğu ve Avrupa açısından Lojistik önemi çok yüksek bölgedir.

Çukurova Bölgesinde taşımacılık ve lojistik alanında deniz yolu, hava yolu, demir yolu, kara yolu, depolar ve antrepolar, katma değerli hizmetler, yurt içi dağıtım, gümrükleme, sigorta, fuar taşımacılığı, proje taşımacılığı alanlarında hizmet veren yerli ve uluslar arası şirketler mevcuttur.