TARIM

Türkiye’nin iklim koşullarının tarıma elverişli olması, büyük pazarlara yakın olması, coğrafi konumu, sektöre yönelik hammaddelerin büyük ölçeğine ve verimli topraklara sahip olması, devletin tarım sektörüne yönelik yatırımları tarım alanında Türkiye’yi önemli bir merkez haline getirmektedir. Tarım sektöründe elde edilen rakamlar da bunun en güzel kanıtıdır. 2010 yılının verilerine göre Türkiye’nin toplam tarım ürünü ihracatı (işlenmiş gıdalar dahil) 12 milyar ABD doları iken, tarımsal üretim ise 62 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bölge bazında Türkiye, en büyük süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştirmektedir. Avrupa toplam 11.500 bitki türüne sahipken Türkiye’nin 11.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir.

Türkiye birçok ülkeye fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, Antep fıstığı, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, pamuk, baklagiller, yaş meyve-sebze ihracatı yapmaktadır. Türkiye bu ürünlerin ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Buğday, mısır,

pirinç, yağlı tohumlar, pamuk, canlı hayvan ve et ise ithal edilen tarımsal ürünlerin başında gelmektedir.

Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük tarım ürünü ihracatçılarından biridir.

Türkiye hayvancılık alanında da önemli gelişmeler kaydetmektedir. 2012 yılında %9.9 luk artışla hayvansal üretim değeri 112.8 milyar TL olarak hesaplanmıştır. TÜİK istatistiklerine göre 2012 yılının adet olarak büyükbaş hayvan üretimi 2.798.460, küçükbaş hayvan üretimi 5.467.921, tavuk üretimi ise 1.052.547.005 rakamlarını görmüştür. 2013 yılında süt, peynir, et gibi ürünleri içine alan hayvansal ürünlerin ihracatı ise 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk defa kendi yetiştirdiği yüksek genetik kapasiteye sahip gebe düve ihracatı yapmıştır. Düşük vasıflı ırkların hiç bulunmadığı Türkiye’de ırkların %40 ı yüksek verimlilikte geri kalanı ise melezdir. (Bakanın açıklamalarından). Bunlar et ve süt verimliliğini yükselten etkenlerdir. 2012 yılında su ürünlerinde ihracat ise 74.006 ton ve 413.914.863 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. (Kaynak: TÜİK)

Tarıma yönelik GSYİH değerini 150 milyar ABD dolarına, tarım ihracatını da 40 milyar ABD dolarına yükseltmek, Tarımsal üretimde en büyük beş ülkeden biri olmak, AB ile karşılaştırıldığında balıkçılıkta 1 numara olmak Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100. Yılının kutlanacağı 2023 yılı hedefleri arasındadır.

Çukurova Bölgesinde Tarım

Bölge uygun ekolojik koşulların etkisiyle ülkemizin en önemli tarım bölgeleri arasında yer almaktadır. Geniş tarım topraklarına sahip bölgede ürün çeşitliliği oldukça fazla olup elde edilen verim Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgenin ova kesimlerinde pamuk, mısır, soya, yerfıstığı, ayçiçeği, buğday, turunçgil ve sebze tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Çukurova bölgesi ülkemiz tarım alanlarının yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. Buna karşılık Türkiye’nin toplam tarımsal üretim değerinin yaklaşık %10’u bu bölgeden elde edilmektedir. İşlenebilir tarım alanlarının %38,6’sının sulanabildiği bölgede ortalama işletme büyüklüğü 44 de’dir.

Türkiye’nin gelişen bölgeleri içerisinde Çukurova Bölgesi çok önemli yer teşkil ediyor. Dünyanın en büyük üç ovasından biri olan, verimli toprakları, ürün çeşidi ve sanayi üretimiyle Türkiye’nin en özel bölgesi konumunda olan Çukurova Bölgesi tıkanma noktasına gelen Marmara Bölgesinin tek alternatifidir. Bu durum gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekte ve bölgeye çeşitli sektörlerde yatırımlara teşvik etmektedir. Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının bölgedeki yatırımları bunun en iyi göstergesidir.

2013 yılı toplam meyve-sebze ihracatı 696.249 bin dolar, bakliyat ihracatı ise 56.258 bin dolar olarak belirlenmiştir.

Çukurova Bölgesi’nde uygun iklim koşulları ve coğrafi özelliklere bağlı olarak tarım her zaman önemli bir sektör olmuştur. Türkiye’de tarımsal ürünlerden getiri sağlanamayan dönemlerde bölgede pamuk üretimi yapılıyor olması bölgede güçlü bir tarım kültürü oluşmasını sağlamıştır.

2012 Tüik verilerine göre, Çukurova Bölgesinde (Adana ve Mersin) toplam 8.821.417,87 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bölgedeki tarım alanlarının %60’ı Adana’da bulunurken, %40’ı

Mersin’de bulunmaktadır. Bölge 9.135.949 tonluk bitkisel üretimiyle Türkiye toplam üretiminde %8,24’lük paya sahiptir. En yoğun üretim tahıllar, meyvesi yenen sebzeler ve de turunçgiller ürün gruplarında yapılmaktadır.