SAĞLIK

Türkiye’de sağlık sektörü en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Son yıllarda Türkiye Sağlık Sistemine kazandırılan pek çok uygulamayla sektördeki kalite ve verimlilik yükselmiş, sağlık kuruluşlarına erişim kolaylaşmıştır.

Sektörün alt başlıklarından biri olan ve 2003 yılında 4 milyar ABD doları olan Türk İlaç Pazarı % 12,6’lık bileşik yıllık büyüme oranıyla 2010 yılında yaklaşık 9,2 milyar ABD dolarına yükselmiştir (Kaynak: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’na (İEİS) ).13’ü yabancı yatırımcıyı temsil eden toplam 49 imalatçının bulunduğu Türk ilaç endüstrisinde yaklaşık 25.000 çalışan bulunmaktadır. Verileri bir gösterge olarak alırsak, Türkiye Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilaç pazarlarından biridir.

Türkiye’de sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Savunma Bakanlığı, üniversiteler ve özel sağlık uzmanları tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de %34’ü özel sermayeli olmak üzere faaliyette olan 1400’ün üstünde hastane vardır.

Son 10 yıllık dönemde Türkiye’deki hastanelerin bileşik yıllık büyüme oranı %1.7, özel hastanelerin büyüme oranı ise %6.5dir. Bu büyümeye paralel olarak sağlık sektörünün altyapısında da önemli gelişmeler kaydedilmektedir.

2010 yılı verilerine göre Türkiye en çok turist çeken 10 ülke arasında yaklaşık 30 milyon turistle 7. sıradadır. Yabancı turistlerin artmasıyla Türkiye’nin sağlık hizmetinden yararlanan yabanı turist sayısı da paralel bir şekilde artmaktadır. Türkiye’de yabancı hastaların Türk hastanelerde tedavi görebilmelerinin kolaylaştırılmasıyla sağlık turizmi de hızla gelişmektedir. Son yıllarda kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik çalışmaları hız kazanmış, sağlık hizmetlerinden yararlanan turist sayısında da her geçen yıl artış gözlenmiştir. Bu artışlarda, sağlık alanında 53 ülke ile imzalanan milletlerarası ikili işbirliği anlaşmaları, sosyal güvenlik kapsamında olan13 ülke ile imzalanan anlaşmaların büyük etkisi vardır. Sağlık turizmi alanında Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkelerin başında komşu ülkeler, Orta Asya ve sözleşmesiz ülkeler (Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltere vs.), gelişmiş batı ülkelerin (ABD, Avrupa vs.) vatandaşları gelmektedir.

2010 yılında kamu hastanelerine ücretli gelen yabancı uyruklu hasta sayısı yaklaşık 135 bin olarak ölçülmüştür.

Çukurova Bölgesinde Sağlık Sektörü

Sağlık, Türkiye’de en hızlı gelişme ivmesine sahip sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle son beş yıl içindeki büyüme trendiyle sektör, enerji ve telekomla birlikte en fazla yatırım çeken ilk üç sektörden biri olarak gösterilmektedir.

Çukurova Bölgesinde toplam 44 devlet hastanesi ve 42 özel hastane bulunmaktadır.

İlaç sektörü kullandığı hammaddeler dolayısıyla kimya, gıda, tarım gibi sektörlerle etkileşim içerisindedir. İlaç sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Çukurova bölgesi üretim yapısına sahiptir.

Türkiye, sağlık turizminde çok ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Hastalar, ağız, diş sağlığı, göz, ortopedi ve kalp ameliyatları için Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Orta Asya’dan hatta Avrupa’dan Türkiye’ye hizmet almaya gelmektedir. Sağlıkta en çok turist alan şehirler içinde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya ve Bursa öne çıkmaktadır.