MAKİNE

Makine bir ülkenin gelişiminde önemli etkisi görülen sektörlerin başında gelmektedir. Üretim temel alındığında, Türk Makine Sanayi 1990 yılından bu yana yaklaşık %20lik bir büyüme kaydetmiştir.

Türkiye’nin sektördeki ihracatı 2010 yılında 9,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye’nin 113,9 ABD doları seviyesinde gerçekleşen 2010 yılı genel ihracat rakamıyla kıyaslandığında makine ve aksamları ihracatının %8.2’lik bir dilime sahip olduğu gözlenmektedir. %24’lük bir artış gösteren ithalat ise 2010 yılında 21.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türk İmalat Sanayinde coğrafi olarak bakıldığında toplam hacim içinde ihracatın en çok AB ülkelerine gerçekleştiği görülmektedir.

Türk Makine Sanayinde ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İran gelmektedir.

Sektör son 10 yılda 771 milyon ABD dolarının üzerinde doğrudan yabancı yatırımı çekmiştir.

İhracatta 100 milyar ABD dolarını yakalayıp küresel pazardaki payını % 2,3’e ulaştırması için % 17,8’lik bir bileşik yıllık büyüme oranına ulaşmak Türkiye’nin 2023 yılına kadar Türk Makine Sanayisine yönelik hedefleri arasındadır.

Uluslararası arenada her geçen gün ağırlığını arttıran Türk makine sanayisi ürettiği yüksek kaliteli ürün ve makine aksamlarıyla tanınır hale gelmektedir.

Çukurova Bölgesinde Makine

Makine sanayinde 20’ye yakın alt ürün grubu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Reaktör ve Kazanlar, İş ve İnşaat Makinaları, Madencilik Makinaları, Gıda Sanayii Makinaları, Kompresörler vb. dir.

Adana ve Mersin illerinde sanayi ve ticaret odalarına metal eşya‐makine sanayiine kayıtlı toplam 1365 adet firma bulunmaktadır. Adana, bölgedeki metal eşya‐makine sanayiinde faaliyet gösteren firmaların %75’ini, Mersin ise %25’ini barındırmaktadır.

Bölgedeki tarım, gıda, enerji gibi sektörlerin gelişmesiyle makine sanayisinin yatırım olanakları yükselmiştir. Öte yandan, her türlü makine imalatının büyük önem taşıdığı günümüzde, makine üreten makinalar olarak tanımlanan “takım tezgâhları” ile şehirlerimizin yeniden yapılanması sırasında ihtiyaç duyulacak olan “iş ve inşaat makinaları”, “pompalar, vanalar ve kompresörler” ile bölgemiz gıda arzı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren “tarım makinaları” ve “gıda makinalarının” ayrı bir öneme sahip olması gerektiği düşünülmektedir.

Makina imalat sanayi, bazı iller çevresinde daha fazla yoğunlaşmış bulunmaktadır. Çukurova bölgesi de bu kapsamda yer almaktadır.