GIDA

Gıda ve içecek sektörü, Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunmaktadır; 2012 yılında gıda ve içecek ihracatımız 9,5 milyar doları aşmıştır. Bu sayede gıda ve içecek sanayi dış ticaret karşılama oranı % 186,2 olarak yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre ihracat artış oranı % 6,7’dir. Türkiye’nin dış ticaret karşılama oranı ise %64 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de imalat sanayinde 2011 yılı sonu itibariyle 4.729 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Bu rakam, toplam uluslararası sermayeli şirketlerin % 16’sını oluşturmaktadır.

Dengeli ve bilinçli beslenme konusunda tüketici bilincinin yükselmesine bağlı olarak ambalajlı ürünlere yöneliş, halkımızın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve kişisel beslenme tercihleri de gıda sanayimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, 2023 yılı gıda ve içecek ihracat hedeflerini 40 milyar dolar olarak hedeflemiştir.

Çukurova Bölgesinde Gıda

Çukurova Bölgesinde gelişme devam ettikçe parakende ve toptan gıda pazarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Yiyecek ve içecek sektörü hazır yemek, donmuş gıdalar, tütün ürünleri olarak yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmektedir.

Adana’da bulunan meyve suyu tesislerinde çilek, vişne, kayısı, şeftali, üzüm, elma, nar, narenciye işleniyor. Yıllık 100 bin ton meyve işlenerek, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’ya gönderiliyor. Meyve suyu fabrikalarının yanı sıra yaş maya ve mısırdan elde edilen nişasta gibi gıda üretimi dikkat çekiyor.

Gıda sektörü, tarım sektöründen sağladığı bitkisel ve hayvansal hammaddeyi bir veya birden fazla işlemle raf ömrü uzun ve tüketime hazır ürünlere dönüştüren sanayi koludur.

Adana ve Mersin’de öne çıkan gıda ürünleri ve içecek imalatı alt sektörleri;

Sebze ve Meyve İşleme Sanayi

Adana’da en fazla firma sayısına sahip olan sektör 91 firmayla sebze ve meyve işleme sanayidir. Bu alt sektörde yer alan firmaların %61’i sebze, %39’u ise meyve işleme sektörlerinde görülmektedir.

Mersin’in hem ürün çeşitliliği, hem üretim değeri,

hem de üretim miktarı Mersin’de 196 firmanın %62’sinin meyve, %38’inin ise sebze

işleme sanayinde faaliyet göstermesine önemli katkısı bulunmaktadır.

Çukurova Bölgesi ihracatının Türkiye içindeki payı %4‐%6 iken bölgenin tarım sektörü ihracatında Türkiye içindeki payı %12,75’tir. Bu durum gıda ve içecek ürünleri imalatı sektörüne girdi olarak yeterince faydalanılamadığını gösterirken yeni yatırımlara da teşvik etmektedir.

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

Adana’da TOBB sanayi veritabanına kayıtlı 38 firma bitkisel ve hayvansal yağlar sektörüne ait firmaların %99’u bitkisel yağlar alt sektöründe yer alan firmalardır.

Yem Sanayi

Yem sanayi bölgede öne çıkan bir alt sektördür. Yem bitkileri tahıllardan sonra en büyük paya sahip ürün grubudur. Yem sanayi sektörünün içinde karma yem sektörü %84’lük payıyla en büyük paya sahip alt sektördür.

Et ve Et Ürünleri

Sektör hayvansal ürünlerin işlenmesine bağlı olarak bölgede bir alt sektör olarak öne çıkmaktadır. Bu sektörde TOBB sanayi veritabanına kayıtlı firmaların %46’sı hayvansal yan ürünler sektöründe, %35’i ise mezbaha ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.