Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici finansmanı ve bireysel emeklilik sistemini içeren çok sayıda sektörü kapsamaktadır

Küresel ekonomik krize rağmen Türk Finans Sektörü sağlam sermaye altyapısı ve likidite göstergeleri ile geçtiğimiz yıllarda hedeflerine sağlam adımlarla ulaşmaya devam etmiştir. Bankacılık sektörünün finansal hizmetler sektörü içindeki payı % 80,9’dur. Son on yılda Türkiye’de bankacılık sektörü çok büyümüştür. Türkiye Bankalar Birliği verilerinden yaptığı belirlemelere göre banka sayısının azalarak 54’ten 44’e indiği Aralık 2002-Haziran 2012 döneminde bankacılık sektörü yaklaşık beş kat büyüdü. Sektörün 2002 sonunda 212.7 milyar TL olan toplam aktif büyüklüğü, yüzde 469.9 artışla 2013 Haziran sonu itibariyle 1 trilyon 212.1 milyar liraya ulaştı.

Finans sektöründe yaşanan global değişimlere paralel olarak, yakın geçmişte yaşamış olduğu hızlı ve köklü değişim süreciyle yeniden tanımlanan Türk bankacılık sistemi, sektörün ekonomide alması gereken liderlik rolünü sağlamak, artan rekabetin gerektirdiği verimlilik artışını yakalamak yoluyla büyümek ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla sadece iç pazar için değil uluslararası kapsamda da sunulabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmektedir.

Çukurova Bölgesinde Finans

Çukurova Bölgesi’nde kişi başına düşen GSYH 2.393 dolardır. Bölge, ülke genelinde 8. sıradadır. İlk yedi sırayı alan bölgelere bakıldığında Türkiye’nin en gelişmiş sanayi, metropoliten alanları olduğu görülmektedir. Bu çerçevede Çukurova Bölgesi, Türkiye’nin en gelişmiş bölgeleri ile aynı grup içerisinde yer almaktadır. Bölgemizde toplam 565 banka şubesi bulunmaktadır.

Coğrafi olarak değerlendirildiğinde ise komşu bölgeler içinde kişi başına düşen GSYH’si en yüksek bölgedir. Bu çerçevede, ülkenin en doğusundaki en yüksek kişi başı GSYH değerler yine bölgededir. Bu bakımdan gelişmiş bölgelerle ile gelişmemiş bölgeler arasında köprü konumundadır. (Kaynak: TÜİK 2001)

Sadece Adana ve Mersin bölgesi Türkiye geneli ile kıyaslandığında, sektörde 2004 yılı itibarıyla 5327 adet yerel birim bulunmaktadır. Bu yerel birimler 24.131 kişiye istihdam sağlamış, istihdam

edilenlere toplam 146.496.772 TL ücret ödenmiş ve bu birimler toplamda 509.809.555 TL ciro gerçekleştirmiştir.

Türkiye genelinde ise 2004 yılı itibarıyla sektörde 112.581 adet yerel birim bulunmakta, 509.912 kişiye istihdam sağlanmış, istihdam edilenlere toplam 3.602.173.800 TL ücret ödenmiş ve bu birimler toplamda 23.688.634.131 TL ciro gerçekleştirmiştir.

Türkiye’deki yerel birimlerin yüzde 4,73’ünün faaliyette olduğu bölgede sektörün Türkiye genelindeki cirosunun yüzde 2,15’i üretilebilmektedir.

Finans ve sigorta faaliyetlerinde Çukurova Bölgesi Türkiye içerisinde 7. sırada gelmektedir.

Bölgedeki pek çok sorunun çözümünde “finansal destek/yardım” ilişkilerine yönelik çeşitliliğin artması, bölgenin kendi kendine yeter duruma gelmesi için önemlidir.

Türkiye’deki yerel birimlerin yüzde 4,73’ünün faaliyette olduğu bölgede sektörün Türkiye genelindeki cirosunun yüzde 2,15’i üretilebilmektedir.

Finans ve sigorta faaliyetlerinde Çukurova Bölgesi Türkiye içerisinde 7. sırada gelmektedir.

Bölgedeki pek çok sorunun çözümünde “finansal destek/yardım” ilişkilerine