EKONOMİ

Türkiye, Dünyanın en büyük 16. ekonomisidir. Son 10 yılda yıllık ortalama %5 oranında büyüyen GSYİH ile OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması beklenmektedir. 2012 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda dünyanın en cazip 13. ülkesidir.

2012 yılında Türkiye 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiş ve ticaret hacmi 390 milyar Dolara yaklaşmış, ihracat ise rekor bir düzeye erişerek 152,6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için ana hedef ihracatı 500 milyar Dolara, toplam ticaret hacmini ise 1 trilyon Dolara çıkarmaktır.

Türkiye, dinamik ekonomisi, geniş iç pazarı, güçlü sanayisi ve yetişmiş iş gücüyle yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye’de yabancı yatırımcılara yerel yatırımcılarla aynı haklar ve yükümlülükler veren yasal düzenlemeler yabancı yatırımlar için güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Türkiye’yi benzersiz kılan özellik, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir kapı özelliği taşımasıdır. Nitekim İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 50’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturan geniş bir pazara erişim sağlanabilmektedir.

Çukurova’da Bankacılık ve Finans

Adana’da 12 milyar TL, Mersin’de 8 milyar TL halkın banka mevduatı bulunmaktadır. Çukurova Bölgesinde bankacılık da gelişmiş seviyededir. Sadece Adana’da 230 banka şubesi, 3897 çalışan bulunurken, Mersin’de ise banka şube sayısı 174 iken çalışan sayısı 2298 dir.

Adana ilinde en çok %65 lik oranla tasarruf mevduatı ön plana çıkarken ihtisas kredilerinde tarım %85 lik oranla başı çekmektedir.

Mersin’de ise tasarruf mevduatı oranı %64, ihtisas kredilerinde tarım ise %83 lük oranla başta gelmektedir.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2012