ÇUKUROVA İÇİN 10 NEDEN

GÜÇLÜ EKONOMİ

Çukurova, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayileşen bölgelerinden biri olması, köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle Türkiye ekonomisi için önemli bir bölgedir. Çukurova Bölgesi Türkiye ekonomisinin büyümesi için gerekli olan sermaye birikimini oluşturmuş ve bunun tüm ülke çapında yatırımlara dönüşmesinde ön ayak olmuştur. Çukurova Bölgesi’nin dış ekonomik coğrafyası olarak belirlenen ülkelerdeki nüfusun toplamı yaklaşık 120 milyon iken bu komşu coğrafyanın ekonomik büyüklüğü ise yaklaşık 600 milyar ABD doları ile ifade ediliyor. Bölgenin ihracat rakamlarına bakıldığında ilk sırada Irak geliyor, onu Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya ve İspanya izliyor. Bu beş ülkeye yapılan ihracat bölgenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturuyor.

DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

İklimin güzel oluşu, tarım için de uygun hava koşulları Yaşam kalitesinin yüksek Satın alma gücü yüksek Arsa maliyetlerinin düşük olması Ulaşım ağına bağlı olarak lojistik ve depolama maliyetlerinin düşük olması İş gücü yüksek, üretim maliyeti düşük olmasıdır.

KALİTELİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

Artan çalışan verimliliği 10’dan fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 30.000 mezun Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere yaklaşık 2.716 kurum/okul

LİBERAL VE REFORMİST YATIRIM ORTAMI

Son derece rekabetçi yatırım koşulları Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü Tüm yatırımcılara eşit muamele Uluslararası tahkim

ALTYAPI

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı Orta Doğu ve Orta Asya’dan Akdeniz’e deniz yolu ile ulaşım avantajı Irak yoluyla Kuzey Afrika-Ortadoğu’ya açılan kapı İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları

LOKASYON

Orta Doğu ve Orta Asya arasında köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası Akdeniz’ e en kısa geçiş noktası Çukurova, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ ya açılan kapı

ENERJİ KORİDORU VE AVRUPA’YA ÇIKIŞ NOKTASI

Adana-Ceyhan gerek doğal gaz gerekse ham, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatlarının kesişme noktasındadır. Türkiye genel anlamda doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçididir. Mersin’de Berdan ve Gezende olmak üzere iki hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

DÜŞÜK VERGİLER VE YÜKSEK TEŞVİKLER

Çukurova Bölgesi Ekonomi Bakanlığının Bölgesel Teşvikler Programı Kapsamında önemli teşviklerin sağlandığı bir bölgedir. Aşağıda Çukurova’nın 2., 3., 4. ve 5. bölgelerine sağlanan destekler vardır. – KDV İstisnası – Gümrük Vergisi Muafiyeti – Vergi İndirimi – Sigorta Primi Desteği (İş Veren Payı) – Faiz Desteği – Yatırım Yeri Tahsisi

1996’DAN BERİ AB ÜLKELERİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI

AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları AB ile yürütülen katılım müzakereleri

BÜYÜK DIŞ PAZAR

2002-2010 arasında 16 milyondan 46 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı, 2002-2010 arasında 33 milyondan 102 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı, 2002-2010 arasında 13 milyondan 28,5 milyona ulaşan yabancı turist sayısı, 4 saatlik uçuşla 1.5 milyar insana erişim